Automatische toegangsdeuren gemaakt!

Na enkele weken zijn gelukkig functioneren de automatische toegangsdeuren weer zoals het hoort. Een flinke investering in de vervanging van de gehele installatie. Alleen de deuren zelf zijn gehandhaafd. We hopen weer heel lang van problemen gevrijwaard te blijven, zowel uit het oogpunt van de organisatie (veel werk om de toegang handmatig onder controle te houden) als financieel.