Algemene voorwaarden theatercursussen

  • Tijdens de lessen en eindvoorstelling kunnen foto’s of films gemaakt worden voor promotiedoeleinden voor volgende cursusseizoenen. Bij deelname aan de cursus geven de deelnemer en ouders/verzorgers toestemming foto’s waar de betreffende deelnemer opstaat voor dat doel te gebruiken.
  • Bij inschrijving wordt om een e-mailadres van de deelnemer of ouders/verzorgers van de deelnemer gevraagd. De deelnemer en/of ouders/verzorgers geven toestemming dit e-mailadres te gebruiken voor mededelingen omtrent de cursus of eventuele vervolgcursussen. Het opgegeven mailadres wordt uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt.
  • De docenten streven naar een prettige sfeer binnen de groepen. Als een leerling door zijn gedrag deze sfeer benadeelt zal de docent dat eerst met de deelnemer proberen op te lossen. Als blijkt dat het gedrag niet verbetert kan de docent in samenspraak met het bestuur van de stichting besluiten de leerling van vervolglessen uit te sluiten. Met de ouders/verzorgers wordt vervolgens een afspraak gemaakt over eventuele restitutie van een gedeelte van de lesgelden wanneer deze reeds voldaan zijn.
  • De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van kleding of voorwerpen die de deelnemers meebrengen naar de cursus.
  • De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, opgelopen tijdens de lessen.
  • Als bij de incasso van de lesgelden niet voldoende saldo aanwezig is op het opgegeven rekeningnummer worden de kosten van de stornering doorberekend aan de rekeninghouder.
  • Op het repetitieschema is een aantal lesdagen aangegeven waarop de deelnemer verplicht is aanwezig te zijn als hij/zij mee wil doen aan de eindpresentatie. Als een deelnemer zonder opgaaf van een gewichtige reden afwezig is kan hij/zij uitgesloten worden van deelname aan de eindpresentatie.