Geschiedenis

Op zaterdag 18 maart 2000 werd Wieringen, het eiland van cultuur, een enorme aanwinst rijker. Op deze dag werd het Vikingschip, Sociaal Cultureel Centrum Wieringen, officieel geopend. Na een lange periode van plannen maken en aanpassen, was er met steun van de gemeente Wieringen, veel bedrijven en donateurs een prachtig gebouw neergezet. Een gebouw voor de hele Wieringer gemeenschap, en ondertussen voor de hele nieuwe gemeente Hollands Kroon. Een groot aantal verenigingen en clubs hebben tot hun grote tevredenheid hun draai gevonden in het gebouw.

Na de sloop van Hotel Wiron stonden veel verenigingen op straat. Zonder toneelzaal misten ze het podium waar ze hun prestaties konden tonen. Met het afstoten van ‘de Boerderij’ door de gemeente kwamen nog meer verenigingen op straat te staan. Een aantal mensen uit verschillende verenigingen is toen bij elkaar gaan zitten met het plan de mogelijkheden te bekijken tot de bouw van een pand dat aan de wensen van alle verenigingen tegemoet zou komen.

In het najaar van 1993 werd de hiertoe opgerichte ‘Stichting Dorpshuis Den Oever’ geattendeerd op het leegstaande magazijn van de firma Sandfirden, dat zich in het midden van het dorp bevond en te koop werd aangeboden. Om het als multifunctioneel centrum geschikt te maken, was er echter een zeer ingrijpende verbouwing nodig…

Enthousiaste vrijwilligers
Er werden bouwplannen gemaakt voor een complex met drie zalen. Twee voor gebruik van kleinere verenigingen, en een grote concert/theaterzaal voor grotere evenementen.
Later werd daar op verzoek nog een peuterspeelzaal aan toegevoegd. Met wat steun van de gemeente Wieringen werd het pand aangekocht. Na een oproep melden zich uit de verschillende verenigingen en de gemeenschap een aantal vrijwilligers, die met groot enthousiasme zich op deze enorme klus wierpen.

De groep vrijwilligers groeide gestaag tijdens de bouw. In een tijd van 2,5 jaar hebben zij met enorme inzet en in samenwerking met verschillende bedrijven, die vaak belangeloos meewerkten, een gebouw neergezet dat er zijn mag!

Toekomst
Nu, 12,5 jaar later, is het gebouw overbezet. Steeds meer verenigingen zoeken er onderdak, door het wegvallen van zalen in de omgeving en de druk wordt steeds groter; niet alleen op de bezetting van de zalen maar ook op de vrijwilligers die het gebouw al 12,5 jaar volledig draaiende houden. Kortom; het gebouw barst uit zijn voegen.

Het bestuur heeft inmiddels de plannen klaarliggen voor de volgende verbouwing en is inmiddels in gesprek met gemeente Hollands Kroon en financiers om deze onmisbare uitbreiding te kunnen realiseren…. wordt vervolgd!