Stichting en WAC

De Stichting ‘Vikingschip Sociaal Cultureel Centrum Hollands Kroon’ (voorheen Stichting Dorpshuis Den Oever) zorgt voor het beheer en onderhoud van het gebouw en regelt de verhuur van de diverse zalen.

De Wieringer Activiteiten Coƶperatie u.a. organiseert activiteiten in de grote zaal van Het Vikingschip en zorgt daarmee voor de exploitatie. Het bestuur van de WAC bestaat uit:
Nico Bakker, voorzitter;
Henny Boogaard, secretaris;
Annemarie Veenstra, penningmeester.

U kunt de WAC bereiken per e-mail: wac@vikingschip.nl